Hệ Thống Chức Năng

Hệ thống được xây dựng theo đặc thù riêng phù hợp với nghiệp vụ của từng doanh nghiệp trên cơ sở các đặc điểm chung của hệ thống bảo hành điện tử

Xem chức năng

Tích Hợp Tin Nhắn

Tích hợp hệ thống đầu số SMS giúp quản lý kích hoạt bảo hành, tra cứu thông tin bằng một tin nhắn và lưu trữ chính xác thông tin khách hàng mua hàng

Gửi tin nhắn

Tăng Trưởng Doanh Số

Nẵm rõ thông tin thị trường qua các số liệu đã thống kê chi tiết đồng thời chủ động tiến hành phân tích định hướng kế hoạch bán hàng và marketing

Xem báo cáo

XEM DEMO

Thông tin đầy đủ các chức năng trong hệ thống: quản lý sản phẩm, kích hoạt bảo hành, xuất kho, sửa chữa bảo hành và xem các số liệu từ báo cáo

LỢI ÍCH

1. Nắm rõ và quản lý thị trường tiêu thụ
2. Xây dựng danh sách khách hàng chất lượng
3. Xây dựng thương hiệu và tạo sử tin tưởng
4. Hệ thống tự động và tiết kiệm chi phí, nhân lực
5. Tăng doanh thu và lợi nhuận